بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشستی با عنوان نقش دانشجویان در جریان‌های اجتماعی در دانشکده فنی برگزار شد

نشستی با عنوان نقش دانشجویان در جریان‌های اجتماعی در دانشکده فنی برگزار شد


نشستی با عنوان نقش دانشجویان در جریان‌های اجتماعی در دانشکده فنی برگزار شد

نشستی با موضوع «نقش دانشجویان در جریان‌های اجتماعی با محوریت تسخیر سفارت آمریکا»، توسط بسیج دانشجویی دانشکده فنی شرق، برگزار شد. در این نشست پس پخش کلیپی از چگونگی تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان،  جناب آقای حاج محمد حسین‌زاده به تشریح نقش دانشجویان در جریان‌های اجتماعی پرداختند. در پایان نیز نشریۀ سیاسی-اجتماعی صهبا در میان حضار توزیع گردید.     950818-1 950818-2 950818-3 950818-4