بستن
FA EN AR RU FR CHI

کاشت یک اصله نهال به مناسبت هفته درختکاری

کاشت یک اصله نهال به مناسبت هفته درختکاری


کاشت یک اصله نهال به مناسبت هفته درختکاری

به مناسبت هفته منابع طبيعی و روز درختکاری، یک اصله نهال به دست دکتر فتحی و با حضور دانشگاهیان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان کاشته شد.         951216-01 951216-02