بستن
FA EN AR RU FR CHI

گرامیداشت روز مهندس در دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

گرامیداشت روز مهندس در دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان


گرامیداشت روز مهندس در دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

همایش تحت عنوان موفقیت وهدف به مناسبت گرامیداشت روز مهندس در دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان برگزار گردید. این همایش توسط انجمن علمی و دانشجویان دانشکده فنی ومهندسی با هدف تبادل دیدگاه ها و نظرات اساتید و دانشجویان در زمینه اهداف تحصیلات عالیه و راه های رسیدن به هدف وموفقیت در رشته های تحصیلی برگزار گردید.