بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش بازدید از شرکت فرآوری و ساخت

گزارش بازدید از شرکت فرآوری و ساخت


گزارش بازدید از شرکت فرآوری و ساخت

به منظور ارتقا سطح یادگیری دانشجویان در درس ارزیابی کار و زمان و با‌ هماهنگی‌های انجام شده توسط دکتر بدری، جمعی از دانشجویان رشته مهندسی صنایع در روز چهارشنبه تاریخ 24 آذرماه 1395، از شرکت فرآوری و ساخت (FS) واقع در شهرک صنعتی رشت بازدید نمودند. در مسیر بازدید و پیش از رسیدن به شرکت، تاریخچه‌ای از فعالیت‌های شرکت و همچنین هلدینگ عظام، توسط یکی از دانشجویان ارائه گردید و در ادامه دکتر بدری درباره استانداردهای کسب شده توسط شرکت و همچنین نکات قابل توجه و مفید در بازدید صحبت کردند. بازدید از شرکت فرآوری و ساخت، ساعت10 صبح با حضور بیست نفر از دانشجویان در سالن کنفرانس شرکت آغاز شد. در ابتدا مهندس مساح‌نیا، مسئول امور مدیریت و کنترل پروژه و همچنین مسئول آموزش شرکت، درباره تاریخچه، خط مشی، تأمین‌کنندگان، مشتریان، فرآیند تولید کمک فنر و سایر مسائل عمده شرکت توضیحاتی ارائه نمودند. سپس مهندس موسی‌پور، مسئول امور مهندسی صنایع، با تمرکز ویژه بر مسائل مرتبط با ارزیابی کار و زمان در کارخانه، تعدادی از طرح‌های بهبود در کارخانه را برای دانشجویان تشریح نمودند. سپس دانشجویان به سمت خط تولید راهنمایی شده و قسمتی از فرآیند تولید و برخی از بهبودهای اعمال‌شده را از نزدیک مشاهده کردند. همچنین مهندس مساح‌نیا درباره نمودارها و علائم موجود درخط تولید توضیحاتی دادند. در ادامه دانشجویان در آزمایشگاه شرکت حضور یافته و با مراحل تست کمک فنر انواع خودروها توسط دستگاه‌های مختلف آشنا شده و پس از آن به اتاق بنچ‌مارک هدایت شدند. در اتاق بنچ‌مارک، نمونه‌ای از قطعات مختلف شرکت فرآوری و ساخت و همچنین سایر شرکت‌های مطرح داخلی و خارجی به نمایش گذاشته و تغییرات اعمال‌شده روی هر قطعه بررسی و ثبت شده بود. در پایان نیز آقای بدرکوهی به نمایندگی از دانشجویان، در دفتر موجود در این بخش چند سطری به یادگار نوشتند.   95092405 95092406 95092407