بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش تصویری کارگاه سازه‌های ماکارونی

گزارش تصویری کارگاه سازه‌های ماکارونی


گزارش تصویری کارگاه سازه‌های ماکارونی

کارگاه سازه‌های ماکارونی به همت بسیج دانشجویی در دانشکده فنی شرق برگزار شد. این کارگاه از ساعت از ساعت 10 صبح روز  پنج‌شنبه 7 اردیبهشت باحضور 11 نفر از دانشجویان شروع شد. آقای مهندس محمد پورمحمدی پس از بیان تعاریف مربوطه، هریک از تجهیزات و ابزارآلات مورد نیاز را برای دانشجویان تشریح کردند. سپس دانشجویان به سه گروه تقسیم شدند و طبق نقشه از پیش آماده شده اقدام به ساخت سازه کردند. پس از تکمیل سازه‌ها در ساعت 16، هر یک از سازه ها توسط سطل های شنی مورد آزمایش قرار گرفتند و دو سازه وزن تقریبی 25 کیلوگرم را تحمل کرده و یک سازه ابتدای آزمایش شکسته شد. این کارگاه در ساعت 17 به اتمام رسید.