دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان با هدف گسترش آموزش عالی در استان گیلان و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به علاقمندان تحصیلات دانشگاهی به ویژه جوانان منطقه شرق گیلان و غرب مازندران با راه اندازی رشته های فنی و مهندسی از سوی دانشگاه گیلان در چهار گروه تحصیلی

گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی صنایع

گروه علوم مهندسی

تاسیس گردید.