دوره‌ کارشناسی علوم مهندسی از بدو تأسیس دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (سال 1392) در کنار رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران و مهندسی صنایع در دانشکده مذکور راه اندازی شد. علوم مهندسی دوره‌ای بین رشته‌ای است. این دوره از ارتباط نزدیک حوزه‌های مختلفی از فیزیک، ریاضیات، و شاخه‌هایی از مهندسی ایجاد می‌شود. این دوره محیطی را فراهم می‌کند که در آن دانشجویان ضمن فراگیری فنون مهندسی می‌توانند علائق خود در حوزه‌های مختلف علوم را نیز دنبال کنند. خوشه‌های طراحی شده در این رشته، دانشجویان را برای مطالعات پیشرفته و عمیق در مهندسی و علوم آماده می‌کند. از دیگر اهداف این رشته می‌توان توسعه پایه‌های نظری برای تحلیل پدیده‌های علمی و کاربردهای مهندسی آن‌ها، آینده پژوهی در فناوری و انتقال فناوری‌های نو به صنعت را نام برد. این دوره دارای سه برنامه (متمرکز بر محاسبات، متمرکز بر ریاضی مهندسی و متمرکز بر فیزیک مهندسی) و دوازده خوشه می‌باشد. در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، برنامه متمرکز بر محاسبات و خوشه حرارت و سیالات دایر می‌باشد.

در آغاز کار، دانشکده دارای دو گروه آموزشی شامل گروه مهندسی عمران و علوم مهندسی و گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع بود. در هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان با ایجاد سه گروه آموزشی به صورت گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی، گروه مهندسی عمران و گروه مهندسی صنایع موافقت گردید. در حال حاضر گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی با چهارده عضو، دارای بیشترین تعداد عضو هیأت علمی در دانشکده می‌باشد.

مدیران گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی تأسیس دانشکده تاکنون:

 

نام و نام خانوادگی

رتبه دانشگاهی در زمان تصدی

مدرک تحصیلی

حامد محدث دیلمی

استادیار

دکترای مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

مجتبی مرادی

استادیار

دکترای ریاضی کاربردی

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی

استادیار

دکترای مهندسی عمران-سازه

سیدامین بدری

استادیار

دکترای مهندسی صنایع

حسام روحی

استادیار

دکترای مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

دکتر محمدعلی میرزازاده

دانشیار

دکترای ریاضی