حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

10 09 2022
کد خبر : 4040270
تعداد بازدید : 11521

دکتر ابراهیمی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان) و دکتر میرعسکری (مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه گیلان) در روز شنبه 19 شهریور 1401 در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان حضور یافتند و نشستی با اعضای هیأت علمی و یاوران علمی برگزار گردید.