بستن
FA EN

اسامی کارمندان

رئیس اداره امور عمومی

حسن حسن‌نیا

رئیس اداره امور خدمات آموزشی

سید عباد پاسبان

کارشناس آموزش

مریم محمدی

کارشناس پژوهشی

اعظم کاملی

کارشناس کتابخانه

حمید یوسف طالشی

دبیرخانه و امین اموال

صفر علی بابایی

حسابدار 

مهرداد محمدی

کارپرداز

مهدی صمدیان

کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

اصغر مولایی

مسول سایت 

سید بهروز سجادی

حمل و نقل 

یوسف محمودی

حمل و نقل 

اسماعیل پیوسته

حراست

علی علیدوست

حراست

آرش کریمی

حراست

رضا فدایی

خدمات

محمد گرامی

خدمات

پیمان پیروی

خدمات

زرباف عزتی