بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

نمایش 25 نتیجه
از 1
 
زینب آیاتی

زینب آیاتی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
هادی احمدی

هادی احمدی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سیدابوذر افتخاری

سیدابوذر افتخاری 

استادیار
پست الکترونیکی: 
حمزه امین طهماسبی

حمزه امین طهماسبی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمدکاظم انوری فرد

محمدکاظم انوری فرد 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
طاها بخشپوری

طاها بخشپوری 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سید امین بدری

سید امین بدری 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمدکاظم حسن زاده اقدم

محمدکاظم حسن زاده اقدم 

استادیار
پست الکترونیکی: 
زهرا دانش

زهرا دانش 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

آرش رادمان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

آرمین رحمتی دروازی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
رضا رضوانی توچاهی

رضا رضوانی توچاهی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
حسام روحی

حسام روحی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
امیر سیددانش

امیر سیددانش 

استادیار
پست الکترونیکی: 
میثم سلیم زاده شوئیلی

میثم سلیم زاده شوئیلی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نوید شریفی

نوید شریفی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
بهمن شریف زاده

بهمن شریف زاده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
احسان فلاحی آرزودار

احسان فلاحی آرزودار 

استادیار
پست الکترونیکی: 
ندا کریمی

ندا کریمی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
حامد محدث دیلمی

حامد محدث دیلمی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
محمد محمدپور مقدم

محمد محمدپور مقدم 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مجتبی مرادی

مجتبی مرادی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 25 نتیجه
از 1