بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

ثبت‌نام بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز دانشجویی قطب دو کشور

ثبت‌نام بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز دانشجویی قطب دو کشور


ثبت‌نام بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز دانشجویی قطب دو کشور

با عنایت به اعلام تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه  1400 برای زمان آزمون بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز دانشجویی قطب2 توسط معاون فنی و آماری سازمان سنجش، امکان  ثبت‌نام دانشجویان واجد شرایط متقاضی شرکت در این آزمون از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در سامانه استعدادهای درخشان دانشگاه (https://edu.guilan.ac.ir/reg/index.php?p=2) فراهم شده است.

آدرس کوتاه :