بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارشناس معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه در دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

حضور کارشناس معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه در دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان


حضور کارشناس معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه در دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

 

 نشت کارشناس فرهنگی واجتماعی دانشگاه با اساتید مشاور فرهنگی و دانشجویان انجمن های علمی و کانون های فرهنگی وهنری دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

 این نشست هم اندیشی در زمینه تشریح روند فعالیت های فرهنگی در دانشکده برگزار گردید، در ابتدای این جلسه سرکار خانم زارع ضمن ابراز خرسندی به اهم فعالیت های انجام شده پیشین دانشکده اشاره نموده، وبه تشریح فعالیت های انجمن های علمی و کانون های فرهنگی وهنری پرداخت وبعداز ایشان اساتید مشاور فرهنگی دانشکده به برخی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشکده پرداختند و در ادامه پرسش و پاسخی توسط دانشجویان انجمن های علمی وکانون های فرهنگی وهنری صورت گرفت، و مقرر گردید اعضای فعال انجمن های علمی وکانون ها تحت نظر اساتید مشاور طرح های مورد نظر خود را به صورت مدون به معاونت فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند.